— Fairtrade, for even better sports! —

Privacy en Cookie Statement High5 Sports

Privacystatement High5 Sports

Artikel 1: Inleiding

High5 Sports kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van High5 Sports, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op high5-sports.nl aan High5 Sports verstrekt.

Artikel 2: Persoonsgegevens

2.1 High5 Sports verwerkt persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Deze gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

  • Het verlenen en factureren van onze diensten en/of producten.
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • Het verstrekken van gegevens aan derden op basis van wettelijke verplichtingen.

Artikel 3: Recht op inzage en rectificatie

U mag te allen tijde de gegevens die High5 Sports van u heeft verzameld inzien of wijzigen als ze onjuist zijn. Hiervoor kunt u contact opnemen via info@high5-sports.nl

Artikel 4: Derden

4.1 High5 Sports verstrekt uw gegevens niet zonder uw toestemming aan derden.
4.2 Als u toestemming heeft gegeven om uw persoonsgegevens met derden te delen dan heeft u het recht deze weer in te trekken.
4.3  Uitzondering op 4.1 en 4.2 is een verzoek van de belastingdienst. Uw persoonsgegevens kunnen als bewijs voor onze omzet met de belastingdienst worden gedeeld.

Artikel 5: Website

High5 Sports houdt op high5-sports.nl geen bezoekgegevens bij die tot een persoon herleidbaar zijn. High5 Sports verzamelt en analyseert informatie die verbonden is aan het gebruik van de website, zoals het aantal hits, de meest gevraagde pagina’s en de duur van een bezoek. Het doel van deze algemene bezoekgegevens is om de inrichting van de website te optimaliseren. Hiervoor gebruiken wij cookies. Meer hierover leest u in onze Cookie verklaring.

Artikel 6: Bewaartermijn

De in artikel 2 genoemde persoonsgegevens bewaren wij 7 jaar. Dit doen wij omdat de Belastingdienst tot 7 jaar terug om administratie en facturen kan vragen als bewijs voor de omzet.

Artikel 7: Beveiliging

High5 Sports neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo maakt onze website gebruik van een veiligheidscertificaat. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@high5-sports.nl

Artikel 8: Klachten
Bij een schending van uw privacy heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Cookie Statement

Gebruik cookies
Bij bezoek aan de website van High5 Sports, high5-sports.nl, verzamelen wij door middel van cookies informatie over uw gebruik van de website. Cookies zijn kleine tekstbestanden die een website op uw computer achterlaat. Deze cookies worden gebruikt om het navigeren in de website te vergemakkelijken, om het gebruik van de website te kunnen analyseren en daarmee de website te kunnen optimaliseren. De gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld. U kunt uw browser zo instellen dat u bericht krijgt dat een cookie wordt geplaatst of dat het verzamelen van cookies niet mogelijk is. U kunt dan echter niet van alle mogelijkheden van de website gebruikmaken.

Website van derden
Op de sites van High5 Sports kunnen links voorkomen naar andere websites die niet tot de High5 Sports websites behoren. High5 Sports kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. U kunt voor informatie hierover de privacy statements op de websites die u bezoekt raadplegen.

Clickgedrag
High5 Sports verzamelt en analyseert informatie die verbonden is aan het gebruik van de website, zoals het aantal hits, de meest gevraagde pagina’s en de duur van een bezoek. Het doel van deze algemene bezoekgegevens is om de inrichting van de website te optimaliseren.

Beveiliging gegevens
High5 Sports respecteert uw privacy en spant zich naar redelijkheid in haar systeem te beveiligen tegen verlies en/of tegen enig vorm van onrechtmatig gebruik en legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer.

Wijzigen van het Cookie Statement
High5 Sports behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Cookie Statement. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om dit Cookie Statement geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.